ธุรกิจภายในและระหว่างประเทศ

           

ด้วยคุณภาพของสินค้าที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ปัจจุบัน  ASP มีการขยายธุรกิจไปยังหลายประเทศอย่างต่อเนื่อง

            ดังนั้น คู่ค้าทางธุรกิจของเราจึงมีทั้งในส่วนที่เป็นฟาร์ม โรงอาหารสัตว์ และผู้แทนจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

 

1. ผู้จัดจำหน่าย (Distributor)

1.1 ผู้จัดจำหน่ายในประเทศ (Domestic Distributor)

 

1.2  ผู้จัดจำหน่ายต่างประเทศ (International Distributor)

2. คู่ค้าทางธุรกิจ (Business Partnership)

 1. บริษัท คาร์กิล สยาม จำกัด
 2. บริษัท ไทย ฟูดส์ อาหารสัตว์ จำกัด
 3. บริษัท เซ็นทรัลลิส จำกัด
 4. บริษัท สยามฟีดแอนด์ฟูดส์ จำกัด
 5. บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด
 6. สยาม โอเชี่ยน เวิร์ล
 7. บริษัท อีสเทิร์นลาบอราทอรี จำกัด
 8. บริษัท อีสเทิร์นฟีดมิลล์ จำกัด
 9. บริษัท  แม่ทา วี.พี. ฟีดมิลล์ จำกัด
 10. ฟาร์มพรประจวบ
 11. พี.เอฟ. ฟาร์ม
 12. บริษัท พี.เอฟ.อินเตอร์พิก ฟาร์ม จำกัด
 13. ชัยยุทธ์ฟาร์ม
 14. บริษัท สามพรานฟาร์ม จำกัด
 15. บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง จำกัด
 16. โรจนาฟาร์ม
 17. อาร์.พี.เอ็ม ฟาร์ม
 18. บริษัท ไทยรุ่งกิจการ จำกัด
 19. บริษัท เมืองทองฟาร์มดอนเจดีย์ จำกัด
Powered by MakeWebEasy.com