โครงการ Certified By Test (CBT)

เพราะคุณภาพคือหัวใจในการทำงานในทุกขั้นตอนของ ASP  เราจึงให้ความสำคัญในการค้นคว้าหาแนวทางที่จะสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและความแตกต่างนั้นสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าของเรา

 

โครงการ Certified By Test (CBT) คือ โครงการที่ช่วยในการพัฒนา
สินค้าของ ASP อย่างต่อเนื่อง โดยมีการคัดเลือกวัตถุดิบจากทั่วโลกแล้ว
นำมาศึกษาเปรียบเทียบในห้องปฏิบัติการ (ด้านกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพ) เพื่อคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของ
สินค้าของเรา เพื่อให้ได้คุณภาพสินค้าที่ดีกว่า

 


นอกจากวัตถุดิบแล้ว เรายังมีการทดสอบสินค้าสำเร็จรูปของเราเปรียบ
เทียบกับสินค้าที่เป็น Benchmark ในตลาดเพื่อเป็นการยืนยันว่า สินค้า
ของ ASP ที่มอบให้ เป็นสินค้าที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา

 

Powered by MakeWebEasy.com