ผลิตภัณฑ์

ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย สำหรับพื้น โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ วัสดุอุปกรณ์ในโรงฆ่าสัตว์ โรงงานผลิตอาหารสัตว์

ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย สำหรับพื้น โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ วัสดุอุปกรณ์ในโรงฆ่าสัตว์ โรงงานผลิตอาหารสัตว์

To clean and disinfect bacteria, fungi and virus in animal housing, vehicles, slaughter facilities and food processing facilities.

จับกับสารพิษครอบคลุมทุกชนิด ไม่จับกับสารอาหาร ต่อต้านเชื้อโรค ลดปัญหา EMS ในกุ้ง

จับกับสารพิษครอบคลุมทุกชนิด ไม่จับกับสารอาหาร ต่อต้านเชื้อโรค ลดปัญหา EMS ในกุ้ง

จับกับสารพิษครอบคลุมทุกชนิด ไม่จับกับสารอาหาร และช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันและบำรุงร่างกาย

จับกับสารพิษครอบคลุมทุกชนิด ไม่จับกับสารอาหาร ต่อต้านเชื้อโรค และช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันและบำรุงร่างกาย

จับกับสารพิษครอบคลุมทุกชนิด ไม่จับกับสารอาหาร ต่อต้านเชื้อโรค

จับกับสารพิษจากเชื้อราครอบคลุมทุกชนิด ไม่จับกับสารอาหาร และช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย

จับกับสารพิษจากเชื้อราครอบคลุมทุกชนิด ไม่จับกับสารอาหาร และช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย

บำรุงร่างกายจากสภาวะเครียดต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

บำรุงร่างกายจากสภาวะเครียดต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

บำรุงร่างกาย และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

บำรุงร่างกาย และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับสุกรและสัตว์ปีก

บำรุงกีบ ลดปัญหาโรคกีบ

เพิ่มคุณภาพไข่และเปลือกไข่

เพิ่มคุณภาพเปลือกไข่

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุกร

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุกร

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุกร

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุกร

Powered by MakeWebEasy.com