สารเสริม

เพิ่มคุณภาพน้ำนม ช่วยลดจำนวนโซมาติกเซลล์ในน้ำนมสำหรับโคนม

ช่วยปรับปรุงคุณภาพซากสุกร

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับสุกรและสัตว์ปีก

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับสุกรและสัตว์ปีก

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของแม่พันธุ์ในเล้าคลอด

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของแม่พันธุ์ในเล้าคลอด

Powered by MakeWebEasy.com