กิจกรรม/ข่าวสาร

26-28 มกราคม 2559…คุณอรวรรณ อำนรรฆสรเดช สพ.ญ.กนกกาญจน์ นันตา และ สพ.ญ.ปวัสดา แสนล้อม ทีมงานวิจัยและพัฒนา (VRI) ของเครือเวทโปรดักส์ ได้เข้าร่วมงาน International Production & Processing Expo 2016 หรือ IPPE 2016 ซึ่งจัดขึ้นที่ เมืองแอตแลนต้า รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

8 มกราคม 2559…น.สพ.วินัย ชัยสิทธิ์สงวน ผู้จัดการทั่วไปของ ASP และทีมงานผู้จัดการ เข้ามอบของรางวัลให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคอไห อ.ลูกกา จ.ปทุมธานี เพื่อใช้สำหรับการทำกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

9 มกราคม 2559…ภก.ไพฑูลย์ แพทย์ไชโย ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน ASP เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ที่จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคอไห อ.ลูกกา จ.ปทุมธานี และได้เป็นตัวแทนในการมอบโชคให้กับเด็กๆ ผู้โชคดีที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

23 มกราคม 2559…ASP ได้มีการทำบุญโรงงานทั้งของศาสนาพุธและอิสลามเพื่อความเป็นศิริมงคลในการทำงานต่อไป พร้อมกันนี้ น.สพ.วินัย ชัยสิทธิ์สงวน ผู้จัดการทั่วไป ยังได้ให้นโยบายในการทำงานและจัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลพนักงานดีเด่นให้กับพนักงานอีกด้วย

4-6 ธันวาคม 2558…ทีม ASP ร่วมกับบริษัทในเครือเวทโปรดักส์ ออกบู๊ทแนะนำบริษัท และมีการมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการต้อนรับลูกค้าและผู้สนใจที่เข้ามาเยี่ยมชมบู๊ทในงานวันสุกรแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

26 พฤศจิกายน 2558…น.สพ.พัฒพงศ์ คนขยัน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์และการตลาด ได้เป็นวิทยากรในงานสัมมนาย่อยที่ทางบริษัทเวทโปรดักส์ แอนด์ คอลซัลแตนท์ จำกัด เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในเล้าคลอดให้กับลูกค้าเขตจอมบึง จ.ราชบุรี

23 พฤศจิกายน 2558…น.สพ.พัฒพงศ์ คนขยัน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์และการตลาด ASP และ น.สพ.คมกริชบุญขจร ผู้จัดการฝ่ายวิชาการต่างประเทศและผู้จัดการฝ่ายขาย หน่วยงานเวทโปรดักส์ รูมิแนนท์ เข้าพบ ผศ.ดร.สุริยะ สะวานนท์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เพื่อสรุปผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ยูเรียในโคเนื้อ

8 พฤศจิกายน 2558…น.สพ.วินัย ชัยสิทธิ์สงวน ผู้จัดการทั่วไปของ ASP ได้มอบเงินสมทบทุนพัฒนาโรงเรียนบ้านลาดช้าง จ.นครนายก และเป็นประธานพิธีงานดื่มน้ำชาการกุศล “ลาดช้างรำลึก 58” และมีการออกร้านอาหารเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ร่วมงาน

13 สิงหาคม 2558…น.สพ.พัฒพงศ์ คนขยัน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์และการตลาด ได้ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาที่ทาง ASP ร่วมกับ บริษัทเวทโปรดักส์ แอนด์ คอลซัลแตนท์ จำกัด จัดสัมมนาเพื่อนำเสนอข้อมูลทางด้านวิชาการในการปรับสูตรอาหารและการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์การห้ามใช้สารเร่งเนื้อแดงให้กับลูกค้าเขตชลบุรี ณ ร้าน The ROCK พนัสนิคม จ.ชลบุรี

14 กรกฎาคม 2558…น.สพ.พัฒพงศ์ คนขยัน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์และการตลาด ได้ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาที่ทาง ASP ร่วมกับ บริษัทเวทโปรดักส์ แอนด์ คอลซัลแตนท์ จำกัด จัดสัมมนาเพื่อนำเสนอข้อมูลทางด้านวิชาการในการปรับสูตรอาหารและการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์การห้ามใช้สารเร่งเนื้อแดงให้กับลูกค้าเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ร้านเก้ามณี จ.ฉะเชิงเทรา

26 พฤษภาคม 2558… สพ.ญ.ปานวาด อุ่นใจ ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ของ ASP เป็นวิทยากรในงานสัมมนาเชิงวิชาการในการพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบ และแนะนำผลิตภัณฑ์โคนาติก (Conatic) เพื่อช่วยลดปริมาณโซมาติกเซลล์ในน้ำนม และผลิตภัณฑ์โคแม็ค มิลล์ (Comac Mill) เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนม ให้กับสหกรณ์โคนม ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

22 พฤษภาคม 2558… สพ.ญ.ปานวาด อุ่นใจ ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ของ ASP เป็นวิทยากรในงานสัมมนาเชิงวิชาการในการพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบ และแนะนำผลิตภัณฑ์โคนาติก (Conatic) เพื่อช่วยลดปริมาณโซมาติกเซลล์ในน้ำนม และผลิตภัณฑ์โคแม็ค มิลล์ (Comac Mill) เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนม ให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมปักธงชัย ณ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

Powered by MakeWebEasy.com