ASP ร่วมกับภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ในโคเนื้อ

1054 จำนวนผู้เข้าชม  |  กิจกรรมของเรา กิจกรรม 2558

ASP ร่วมกับภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ในโคเนื้อ

23 พฤศจิกายน 2558…น.สพ.พัฒพงศ์ คนขยัน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์และการตลาด ASP และ น.สพ.คมกริชบุญขจร ผู้จัดการฝ่ายวิชาการต่างประเทศและผู้จัดการฝ่ายขาย หน่วยงานเวทโปรดักส์ รูมิแนนท์ เข้าพบ ผศ.ดร.สุริยะ สะวานนท์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เพื่อสรุปผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ยูเรียในโคเนื้อ

Powered by MakeWebEasy.com