เดลิคอล-10 (DELECOL-10)

ใช้ป้องกันและรักษาโรคระบบทางเดินอาหารจากแบคทีเรียแกรมลบ เช่น E.coli, Salmonella

รายละเอียดสินค้า

ชื่อผลิตภัณฑ์
เดลิคอล-10 (DELECOL-10)

ส่วนประกอบ
โคลิสติน ซัลเฟต เทียบเท่า

โคลิสติน เบส 10%

สรรพคุณ
ใช้ป้องกันและรักษาโรคระบบทางเดินอาหารจากแบคทีเรียแกรมลบ เช่น E.coli, Salmonella


อัตราการใช้
ใช้ผสมอาหาร 

สุกร :  1-2 กิโลกรัม/ตันอาหาร

(100-200 ppm)

สัตว์ปีก : 1-1.5 กิโลกรัม/ตันอาหาร

(100-150 ppm)

สินค้าเกี่ยวข้อง

ใช้ป้องกันและรักษาโรคระบบทางเดินอาหารและทางเดินหายใจจากการติดเชื้อทั่วไปทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ

ใช้ป้องกันและรักษาโรคระบบหายใจและระบบทางเดินอาหาร เช่น Mycoplasma, Pasteurella, APP, Swine Dysentery, Ileitis

ใช้ป้องกันและรักษาโรคระบบทางเดินอาหารและทางเดินหายใจจากการติดเชื้อทั่วไปทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ รวมทั้งพยาธิเม็ดเลือด

ใช้ป้องกันและรักษาโรคระบบทางเดินอาหารและทางเดินหายใจจากการติดเชื้อทั่วไปทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ รวมทั้งพยาธิเม็ดเลือด

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com