แอสโคลิส-40 (ASCOLIS-40)

ใช้ป้องกันและรักษาโรคระบบทางเดินอาหารจากแบคทีเรียแกรมลบ เช่น E.coli, Salmonella

รายละเอียดสินค้า

ชื่อผลิตภัณฑ์
แอสโคลิส-40

(ASCOLIS-40)

ส่วนประกอบ
โคลิสติน ซัลเฟต เทียบเท่า

โคลิสติน เบส 40%

สรรพคุณ
ใช้ป้องกันและรักษาโรคระบบทางเดินอาหารจากแบคทีเรียแกรมลบ เช่น E.coli, Salmonella


อัตราการใช้
ใช้ผสมอาหาร 

สุกร : 0.25-0.5 กิโลกรัม/ตันอาหาร

(100-200 ppm)

สัตว์ปีก :0.25-0.4 กิโลกรัม/ตันอาหาร

(100-150 ppm)

(100-150 ppm)

สินค้าเกี่ยวข้อง

ใช้ป้องกันและรักษาโรคระบบหายใจและระบบทางเดินอาหาร เช่น Mycoplasma, Pasteurella, APP, Swine Dysentery, Ileitis

ใช้ป้องกันและรักษาโรคระบบทางเดินอาหารและทางเดินหายใจจากการติดเชื้อทั่วไปทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ รวมทั้งพยาธิเม็ดเลือด

ใช้ป้องกันและรักษาโรคระบบทางเดินอาหารและทางเดินหายใจจากการติดเชื้อทั่วไปทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ รวมทั้งพยาธิเม็ดเลือด

ใช้ป้องกันและรักษาโรคระบบทางเดินอาหารและทางเดินหายใจจากการติดเชื้อทั่วไปทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com