แอสด๊อกซิน (ASDOXCIN)

ใช้ป้องกันและรักษาโรคระบบทางเดินหายใจจากการติดเชื้อทั่วไปทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ รวมทั้งพยาธิเม็ดเลือด

รายละเอียดสินค้า

ชื่อผลิตภัณฑ์
แอสด๊อกซิน

(ASDOXCIN)

ส่วนประกอบ
ด๊อกซีไซคลิน ไฮเคลท 15% 

สื่อน้ำตาล

สรรพคุณ
ใช้ป้องกันและรักษาโรคระบบทางเดินหายใจจากการติดเชื้อทั่วไปทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ รวมทั้งพยาธิเม็ดเลือด


อัตราการใช้
ใช้ผสมอาหาร 

สุกร :  1.70 กิโลกรัม/ตันอาหาร

(250 ppm)

สัตว์ปีก : 0.7-1.4 กิโลกรัม/ตันอาหาร

(100-200 ppm)

สินค้าเกี่ยวข้อง

ใช้ป้องกันและรักษาโรคระบบทางเดินอาหารและทางเดินหายใจจากการติดเชื้อทั่วไปทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ รวมทั้งพยาธิเม็ดเลือด

ใช้ป้องกันและรักษาโรคระบบหายใจและระบบทางเดินอาหาร เช่น Mycoplasma, Pasteurella, APP, Swine Dysentery, Ileitis

ใช้ป้องกันและรักษาโรคระบบทางเดินอาหารและทางเดินหายใจจากการติดเชื้อทั่วไปทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ

ใช้ป้องกันและรักษาโรคระบบทางเดินอาหารและทางเดินหายใจจากการติดเชื้อทั่วไปทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ รวมทั้งพยาธิเม็ดเลือด

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com