แอสโรฟล็อกซ์-20 (ASROFLOX-20)

ใช้ป้องกันและรักษาโรคระบบทางเดินอาหารและทางเดินหายใจจากการติดเชื้อทั่วไปทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ

รายละเอียดสินค้า

ชื่อผลิตภัณฑ์
แอสโรฟล็อกซ์-20 (ASROFLOX-20)

ส่วนประกอบ
เอ็นโรฟล็อกซาซิน ไฮโดรคลอไรด์เทียบเท่า เอ็นโรฟล็อกซาซิน เบส  20%

สื่อน้ำตาล

สรรพคุณ
ใช้ป้องกันและรักษาโรคระบบทางเดินหายใจจากการติดเชื้อทั่วไปทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ


อัตราการใช้
ใช้ละลายน้ำ 

สุกร :  67.5 กรัม/น้ำ 100 ลิตร

(15 มก./น้ำหนักตัว 1 กก./วัน)

สัตว์ปีก : 45 กรัม/น้ำ 100 ลิตร

(10 มก./น้ำหนักตัว 1 กก./วัน)

สินค้าเกี่ยวข้อง

ใช้ป้องกันและรักษาโรคระบบหายใจและระบบทางเดินอาหาร เช่น Mycoplasma, Pasteurella, APP, Swine Dysentery, Ileitis

ใช้ป้องกันและรักษาโรคระบบหายใจและระบบทางเดินอาหาร เช่น Mycoplasma, Pasteurella, APP, Swine Dysentery, Ileitis

ใช้ป้องกันและรักษาโรคระบบทางเดินอาหารและทางเดินหายใจจากการติดเชื้อทั่วไปทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ รวมทั้งพยาธิเม็ดเลือด

ใช้ป้องกันและรักษาโรคระบบทางเดินอาหารและทางเดินหายใจจากการติดเชื้อทั่วไปทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ รวมทั้งพยาธิเม็ดเลือด

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com