แอสซี่ลีน-50 (ASXYLENE-50)

ใช้ป้องกันและรักษาโรคระบบทางเดินอาหารและทางเดินหายใจจากการติดเชื้อทั่วไปทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ รวมทั้งพยาธิเม็ดเลือด

รายละเอียดสินค้า

ชื่อผลิตภัณฑ์
แอสซี่ลีน-50

(ASXYLENE-50)

ส่วนประกอบ
อ็อกซี่เตตร้าไซคลิน ไฮโดรคลอไรด์ เทียบเท่า  อ็อกซี่เตตร้าไซคลิน เบส 50%

สื่อน้ำตาล

สรรพคุณ
ใช้ป้องกันและรักษาโรคระบบทางเดินอาหารและทางเดินหายใจจากการติดเชื้อทั่วไปทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ รวมทั้งพยาธิเม็ดเลือด


อัตราการใช้
ใช้ผสมอาหาร

สุกร : 0.6-0.7 กิโลกรัมต่อตันอาหาร

(300-350 ppm หรือ 10-20 มก./น้ำหนักตัว 1 กก./วัน)

สัตว์ปีก : 0.8-1 กิโลกรัมต่อตันอาหาร

(400-500 ppm)

สินค้าเกี่ยวข้อง

ใช้ป้องกันและรักษาโรคระบบหายใจและระบบทางเดินอาหาร เช่น Mycoplasma, Pasteurella, APP, Swine Dysentery, Ileitis

ใช้ป้องกันและรักษาโรคระบบทางเดินอาหารและทางเดินหายใจจากการติดเชื้อทั่วไปทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ

ใช้ป้องกันและรักษาโรคระบบหายใจและระบบทางเดินอาหาร เช่น Mycoplasma, Pasteurella, APP, Swine Dysentery, Ileitis

ใช้ป้องกันและรักษาโรคระบบทางเดินอาหารและทางเดินหายใจจากการติดเชื้อทั่วไปทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ รวมทั้งพยาธิเม็ดเลือด

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com