วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
  1. เป็นองค์กรชั้นนำด้านสุขภาพสัตว์ที่มีนวัตกรรม   เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียนในปี พ.ศ.2564

 

พันธกิจ

  1. สร้างความสำเร็จแด่ลูกค้าในระดับอาเซียน ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมนวัตกรรมและคุณภาพมาตรฐานสากล
  2. สร้างประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืนแด่ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน สังคมชุมชน และผู้ถือหุ้น

 

Powered by MakeWebEasy.com